www.pdyp.republika.pl  FAQ  Katalog prac  Forum dyskusyjne  Pomocna dłoń  Wyszukiwarka  Mapa serwisu  Linki  Kontakt
 
 

Strona główna - Prace dyplomowe, magisterskie, licencjackie

Cele serwisu:

Naszym celem jest stworzenie bazy tematów i spisów treści prac dyplomowych, licencjacki, magisterskich i innych, która stanie się źródłem pomysłów do samodzielnego rozwijania tematu własnej pracy.

Zgromadzone do tej pory materiały należy traktować jako jako wzór, wszelkie inne działania są zabronione i karalne.

Plagiat prac jest zabroniony i niezgodny z polskim prawem! wszelkie działania niezgodne z prawem autorskim są zabronione a szczególnie przywłaszczanie sobie autorstwa albo wprowadzanie w błąd co do osoby autora!

Serwis nie odpowiada za umieszczone na stronie prace.

Co nowego:
19 luty 2008 rok
Zostały dodane 12 prace:
1. FORMY DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH
2. Leasing a kredyt: jako formy finansowania działalności przedsiębiorstw
3. Handel elektroniczny i perspektywy jego rozwoju w Polsce
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ramach koncepcji TQM
5. Edukacja przez internet
6. EKSPERYMENT MEDYCZNY NA ORGANIZMIE LUDZKIM W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I EUROPEJSKIEGO
7. Niewolnictwo w starożytnym Rzymie
8. ROZWÓJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ A ZAGROŻENIA KOMUNIKACYJNE
9. Projekt bazy danych
10. Zastosowanie systemu GSM do obsługi zadań łączności wybranych służb i organizacji
11. ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
12. Działalność gospodarcza stowarzyszeń
24 kwiecień 2007 rok
Zostały dodane 4 prace:
1. Nieuczciwa reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji
2. Prewencja pierwotna w chorobie niedokrwiennej serca
3. Szanse rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych wysp bałtyckich
4. EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH
21 styczeń 2007 rok
Zostało dodanych 56 prac:
1. Ekonometryczna analiza i prognoza przedsiębiorstwa budowlanego
2. ANALIZA PORTFELOWA PRODUKTÓW DLA POTRZEB OKREŚLENIA POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIBIORSTWA
3. NARODOWE FUNDUSZE INWESTYCYJNE
4. KREDYTY INWESTYCYJNE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNO - PRAWNYCH
5. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH JAKO RYNEK WTÓRNY
6. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAM LOKALOWYMI
7. KARTY PŁATNICZE W OFERCIE BANKU PKO BP
8. Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Wytwórni Napojów Bezalkoholowych Źródło - Pniewy Sp. z o.o.
9. BANKI na tle polityki ochrony konsumenta oraz standardów Unii Europejskiej
10. RACHUNEK KOSZTÓW USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH W ŻYWIEC TRADE SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
11. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM BANKU KOMERCYJNEGO
12. Inwestycje zagraniczne w sektorze motoryzacji
13. Zastosowanie współczesnych metod w logistyce na przykładzie zakładu Selgros
14. ZABEZPIECZENIE SIĘ PRZED RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
15. Analiza finansowa przedsiębiorstwa xxx S.A
16. SPECYFIKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ
17. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
18. OPTYMALIZACJA OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
19. Plan marketingowy dla firmy produkującej meble apteczne
20. Źródła finansowania inwestycji
21. PRYWATYZACJA TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.
22. Polityka budżetowa i finansowa jednostek samorządu terytorialnego
23. Metody analizy i oceny zdolności kredytowej
24. Funkcjonowanie banku na giełdzie
25. Źródła finansowania spółek prawa handlowego na przykładzie spółki akcyjnej X
26. Mikroewolucja patogenności Yersinia w świetle genomiki
27. Analiza odstępów geoidy regularyzowanej od geoidy nieregularyzowanej na obszarze geodezyjnego pola testowego w Grybowie
28. Muzyka w dobie reprodukcji technicznej w ujęciu Th. W. Adorno
29. Agroturystyka w powiecie ostródzkim. Problemy związane z prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych.
30. SPRAWA REFORMY ZARZĄDU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE LISTÓW ANONIMA HUGO KOŁŁĄTAJA
31. Zapożyczenia kresowe w Tragedii Jakuba Gawatowica
32. CZYNNIKI PRZYRODNICZE I EKONOMICZNE WARUNKUJĄCE ROZWÓJ TURYSTYKI KAJAKOWEJ W POLSCE
33. Zastosowanie współczesnej matematyki w kryptografii z kluczem jawnym
34. System HACCP
35. ATRAKCJE TURYSTYCZNE KUDOWY ZDRÓJ
36. Filtracja danych cyfrowych
37. Europa bez granic
38. SIEĆ KOMPUTEROWA
39. Sieci komputerowe
40. PROJEKT MODERNIZACJI SIECI LAN DLA XXX
41. Powstanie I Rozwój Internetu - Analiza Instytucjonalna
42. Bezpieczeństwo systemów komputerowych a Hakerz
43. Bazy danych
44. Witryna internetowa gazetki szkolnej
45. Rozbudowa szkolnej sieci LAN
46. Synchronizacja i replikacja danych, z zastosowanie do studiów internetowych PJWSTK.
47. Prototypowy system magazynu danych dla przetwarzania analitycznego w trybie on-line
48. Dyski twarde
49. Szyfrowanie danych
50. Rozwój Systemów Transportu Telekomunikacyjnego
51. Drukarki i plotery
52. Pakiet programów narzędziowych do obsługi protokołów komunikacyjnych w systemie operacyjnym Windows 95
53. Sieć komputerowa w oparciu o system Linux i protokół Samba
54. Integracja systemów biznesowych przy pomocy BizTalk i XML
55. Usługi multimedialne, testowanie i wykrywanie konfliktów w cyfrowych sieciach ISDN
20 styczeń 2007 rok
Zostało dodanych 31 prac:
1. Promocja usług turystycznych na przykładzie Biura Podróży VING
2. MOTYWACJA I OCENA PRACOWNIKÓW W PROCESIE ZARZĄDZANIA
3. Promocja sprzedaży jako jedna z form sukcesu hurtowni
4. REKLAMA USŁUG UBEZPIECZEŃ EMERYTALNYCH II FILARA I JEJ ZNACZENIE W PROCESIE POZYSKIWANIA KLIENTA
5. Komputerowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółce z o.o. Biawar
6. Marketing-mix w działalności usługowej na podstawie Banku Przemysłowo - Handlowego S.A.
7. Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik firmy
8. MODELOWANIE EFEKTYWNEGO DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA
9. Internet - najmłodsze medium reklamowe
10. MODEL SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ZGODNEGO Z NORMĄ ISO 9001 NA PRZYKŁADZIE KIELECKICH ZAKŁADÓW FARB I LAKIERÓW POLIFARB W BLIŻYNIE
11. Dystrybucja produktów jako jedno z głównych narzędzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni Włostów S.A.
12. Zarządzanie promocją gospodarczą miasta Sławkowa
13. WPŁYW REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO NA DOCHODY GMINY SŁAWKÓW
14. Działalność marketingowa organizacji sportowych na przykładzie Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej
15. Rozwój turystyki w Polsce (referat)>
16. Historia Internetu (referat)
17. Giełda Papierów Wartościowych na przykładzie GPW w Warszawie (referat)
18. Rola i znaczenie Internetu w kreowaniu wizerunku firmy (referat)
19. MARKETING MIX (referat)
20. AGRESJA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM (referat)
21. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce (referat)
22. Ogólna charakterystyka inwestycji (referat)
23. PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZARZĄDZANIA PERSONELEM (referat)
24. Restrukturyzacja - narzędziem przekształceń gospodarki (referat)
25. OJCOWSKI PARK NARODOWY – JAKO REGIONALNY PRODUKT TURYSTYCZNY
26. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA Z UWZGLĘDNIENIEM WÓD DOŁOWYCH W KWK BIELSZOWICE
27. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEB W OBSZARACH SILNIE ZDEGRADOWANYCH SIEDLISK LEŚNYCH NADLEŚNICTWA PUŁAWY
28. Promieniowanie słoneczne jako źródło życia na Ziemi
29. Formy rozwoju krajobrazu w Polsce
30. Analiza gospodarki odpadami w gminie Jawor
31. Zieleń w małym mieście na przykładzie Czaplinka
9 styczeń 2007 rok
Zostało dodanych 46 prac:
1. Internet jako narzędzie Public Relations
2. Kreowanie wizerunku firmy na przykładzie XXX
3. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE SYSTEMEM DYSTRYBUCJI I JEGO REALIZACJA NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ FIRMY
4. NOWOCZESNE TENDENCJE W ROZWOJU HANDLU
5. PROMOCJA PRODUKTÓW NA PODSTAWIE FIRMY HERBALIFE
6. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO WARUNEK FUNKCJONOWANIA NOWOCZESNEJ FIRMY
7. ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI W WSK PZL – Kalisz S.A. W LATACH 2000 - 2001
8. WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGOWYCH W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA– NA PRZYKŁADZIE GÓRNICZEGO ZESPOŁU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
9. SZKOLENIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
10. ANALIZA TECHNICZNA I ANALIZA FUNDAMENTALNA W WARUNKACH POLSKICH
11. Zarządzanie wiedzą w placówkach ochrony zdrowia na podstawie studium przypadku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lecznice Citomed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Toruniu
12. Strategia marketingowa Fabryki Wódek Gdańskich w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna
13. Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
14. ZAŁOŻENIA STRATEGII MARKETINGOWEJ NA PODSTAWIE FIRMY PREMEGAL
15. STRATEGIA MARKETINGOWA NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA WROZAMET S.A. WE WROCŁAWIU
16. Wpływ reklamy na proces decyzyjny konsumenta na podstawie firmy HI TEC NUTRITION POLSKA.
17. KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY (NA PRZYKŁADZIE TUI CENTRUM PODRÓŻY WROCŁAW)
18. REKLAMA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
19. Procesy dostosowawcze w działalności marketingowej CIECH S.A. w obliczu wprowadzenia jednolitego rynku Unii Europejskiej
20. Emocjonalny charakter i techniki tworzenia reklamy wizualnej
21. Wybrane aspekty zarządzania gminnym majątkiem publicznym
22. Istota marketingu w działaniach przedsiębiorstwa
23. Identyfikacja głównych problemów i konfliktów procesu zarządzania na podstawie Poczty Polskiej
24. Motywowanie jako niezbędny element w zarządzaniu placówką oświatową
25. Zarządzanie kadrami i znaczenie tego procesu w funkcjonowaniu firmy
26. KIERUNKI ROZWOJU POWIATU KOWIEŃSKIEGO
27. KSZTAŁTOWANIE PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W POLIFARBIE CIESZYN - WROCŁAW
28. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W XXX
29. Rola systemów informatycznych z strategiach przedsiębiorstw transportowych
30. NOWOCZESNE KANAŁY DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW BANKOWYCH W POLSCE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH BANKÓW
31. Motywowanie jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Trasko – Inwest Sp. z o. o.
32. NEGOCJACJE W SŁUŻBIE ZDROWIA
33. Plan marketingowy dla firmy produkującej meble apteczne
34. TRADYCYJNE NOŚNIKI REKLAMY
35. Plan Marketingowy Zakładów Piwowarskich Głubczyce SA
36. INSTALACJA TELEWIZJI SATELITARNEJ W PRACOWNI JĘZYKOWEJ
37. Systemy klimatyzacyjne w pojazdach samochodowych
38. Badanie cyfrowych zabezpieczeń różnicowych
39. Integracja sieciowych urządzeń automatyki przemysłowej z systemem nadrzędnym SCADA
40. Współpraca sterowników PLC z czujnikami pomiarowymi
41. Obróbka drewna przy zastosowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie
42. Obróbka plastyczna na zimno
43. Metody badania pompażu w sprężarkach osiowych
44. POMIAR NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO PRZY UŻYCIU MULTIMETRU METEX M-4046A W ŚRODOWISKU LABVIEW
45. Wyznaczanie obwodowych parametrów elektrycznych i mechanicznych przestrzeni międzystykowej zestyku ślizgowego maszyny elektrycznej komutatorowej
46. Wpływ preparatów antyglonowych na wybrane grupy roślin wodnych
31 grudzień 2006 rok
Zostało dodanych 39 prac:
1. Prawne gwarancje swobodnego dostępu do informacji o środowisku w prawie Wspólnoty Europejskiej.
2. Świadczenia zdrowotne i ich wykonywanie
3. OGÓLNE ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE PRAWNYM
4. Zasada domniemania niewinności w procesie karnym a media
5. ORGANY UNII EUROPEJSKIEJ-KOMPETENCJE DECYZYJNE
6. MATERIALNA, KOMPETENCYJNA I PROCEDURALNA KONTROLA KONSTYTUCYJNOŚCI PRAWA W UJĘCIU USTAWY O TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM Z 1 SIERPNIA 1997 r.
7. Odpowiedzialność za produkt w prawie prywatnym międzynarodowym
8. Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych
9. Wspólna Polityka Rolna
10. Organizacje międzynarodowe
11. Polityka Unii Europejskiej na obszarze Bałkanów w latach 90-tych
12. Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy
13. TEORETYCZNE ASPEKTY W PODEJMOWANIU EDUKACJI MUZYCZNEJ
14. Alkoholizm jako problem społeczny
15. Szkoła roku 2003. Ostatnia reforma szkolnictwa na tle szkolnictwa po roku 1989
16. Funkcje i zadania wychowania domowego kościoła ruchu światło-życie. Kształtowanie postaw rodziców i dzieci na przykładzie kręgów
17. TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI LĘKOWYMI
18. KRYTYKA KULTURY EUROPEJSKIEJ JOSE ORTEGI Y GASSETA
19. WYCHOWANIE EKOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU
20. Ochrona danych osobowych w tworzeniu bezpieczeństwa indywidualnego
21. Postawy młodzieży wobec przestępczości nieletnich.
22. TERRORZYM MIĘDZYNARODOWY I JEGO ZWALCZANIE
23. SOCJOLOGICZNA ANALIZA BEZROBOCIA NA PRZYKŁADZIE MŁODZIEŻY
24. WPŁYW AUTORYTETU RODZINY NA ROZWÓJ DZIECKA
25. FUNKCJONOWANIE STRUKTURY NIEFORMALNEJ W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W POZNANIU W LATACH 1998-1999
26. Wpływ zmian społeczno – ekonomicznych po roku 1989 na sytuację rodzin górniczych. Studium socjologiczne na przykładzie górników i ich rodzin z kopalń byłej Bytomskiej Spółki Węglowej S.A.
27. ROLA PORADNI D/S UZALEŻNIEŃ W UDZIELANIU POMOCY OSOBOM WSPÓŁUZALEŻNIONYM NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W GRUPIE TERAPEUTYCZNEJ DDD
28. WPŁYW METOD AKTYWIZUJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIE DZIECI SZEŚCIOLETNICH DO NAUKI SZKOLNEJ
29. Współpraca rodziców ze szkołą dziecka na przykładzie Szkoły podstawowej
30. Faszyzm
31. MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRAW DZIECKA A PRAWO POLSKIE
32. Formy przygotowania absolwentów do aktywnego zachowania na rynku pracy
33. Uzależnienie jako patologia społeczna
34. KSZTAŁTOWANIE POSTAW UCZNIÓW PRZEZ DOŚWIADCZENIA W OPARCIU O TREŚCI EKOLOGICZNE NA LEKCJACH PRZYRODY
35. Przestępczość nieletnich – przyczyny i profilaktyka
36. KONCEPJE ŚWIADOMOŚCI W MONADOLOGII LEIBNIZA
37. Integracja osób niepełnosprawnych
38. Sytuacja społeczno ekonomiczna rodzin górniczych na Śląsku
39. Postawy społeczeństwa wobec kobiet prostytuujących się
22 listopad 2006 rok
Zostało dodanych 14 prac:
1. Nauka pływania
2. Nauka zawodu fryzjer męski
3. Starość na przykładzie pensjonariuszy xxx
4. BEZROBOCIE JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNO - EKONOMICZNE I METODY WALKI Z NIM NA PRZYKŁADZIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W LATACH 1999 - 2002
5. Bezrobocie w województwie lubelskim
6. UPRAWA ZIEMNIAKÓW
7. Dokonywanie wyboru
8. Telefonia komórkowa
9. Infrastruktura turystyczna xxx
10. Komunikacja związana z masową turystyką jako zagrożenie dla walorów wypoczynkowych miejscowości na przykładzie Szczyrku
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze
12. Starożytne systemy etyczne
13. Rynek pracy w unii europejskiej
14. Aktywizacja absolwentów na rynku pracy
25 październik 2006 rok
Zostało dodanych 37 prace:
1. Skonsolidowane sprawozdanie praca z Kielc promotor AE Kraków
2. Analiza finansowa firmy leasingowej (Na przykładzie Konsorcjum Biur Leasingowych OGI S.A.) Akademia Ekonomiczna Kraków
3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH TRANSFORMACJI
4. Ewolucja systemów podatkowych
5. Analiza finansowa xxx
6. Samorząd terytorialny na przykładzie gminu xxx
7. Sprawozdanie skonsolidowane
8. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
9. Struktura organizacyjna podmiotu gospodarczego
10. Struktura organizacyjna policji
11. UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE JAKO ISTOTA TRZECIEGO FILARU SYSTEMU UBEZPIECZEŃ NA PRZYKŁADZIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO WARTA VITA S.A.
12. Ubezpieczenia w Polsce i na świecie
13. Ubezpieczenia rolnicze
14. Wykorzystanie Internetu w MŚP
15. Zadania profilaktyki i opieki zdrowotnej w jednostkach samorządu terytorialnego
16. Polskie rolnictwo w unii europejskiej
17. Działalność kredytowa banku xxx
18. Formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
19. OBSŁUGA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NA PRZYKŁADZIE BANKU PEKAO S.A.
20. Wieś Polska i Unijna
21. Banki komercyjne - obrót pieniądza gotówkowego
22. Inwestycje z fundusz phare w xxx
23. KARTY PŁATNICZE
24. Kredyt jako źródło finansowania
25. Kredyt w banku PKO S.A. dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
26. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIEBIORSTWA W SYSTEMIE WSPÓLNEGO RYNKU NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA
27. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
28. Formy sprzedaży usług bankowych
29. Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw
30. Obrót gotówkowy
31. Podatek dochodowy i formy opodatkowania
32. Podatek rolny w Polsce i UE
33. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
34. Restrukturyzacja jako sposób na poprawienie kondycji finansowej
35. Rola Funduszu Pracy w rozwiązywaniu problemu bezrobocia na przykładzie gminy Busko - Zdrój
36. Ryzyko walutowo-kursowe
37. Formy opodatkowania
20 październik 2006 rok
Zostało dodanych 27 prace:
1. Znaczenie emocji pozytywnych w reklamie
2. KOMPUTERYZACJA W SPRAWNEJ ORGANIZACJI PRACY DYREKTORA SZKOŁY
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi NFZ
4. Skuteczność i efektywność reklamy
5. Strategie marketingowe operatorów sieci telefonii przewodowej na przykładzie firmy Netia Holdings Spółka Akcyjna
6. Marketing w hotelu
7. WIELOSTRONNOŚĆ POWIĄZAŃ Z OTOCZENIEM FIRMY CATERPILLAR POLAND SP. Z O.O. A JEJ SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA NA PODSTAWIE MODELU SZEŚCIU RYNKÓW
8. Zarządzanie przedsiębiorstwem
9. Badania marketingowe
10. DOSKONAŁY MENEDŻER
11. Działalność handlowa sklepu
12. Forma reklamy i jej skuteczność
13. Marketing w banku
14. Konflikty w przedsiębiorstwie
15. Marketing-mix rynku przemysłowego
16. Marketing na rynku przemysłowym
17. Marketing samorządu terytorialnego na przykładzie gminy xxx
18. Marketing transportowy
19. MOTYWACYJNE ASPEKTY WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI
20. Zarządzanie jakością
21. Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstwa
22. Zarządzanie ochroną środowiska
23. ZARZĄDZANIE ŚWIADCZENIAMI WYPADKOWYMI NA PRZYKŁADZIE DZIAŁANIA KIELECKIEGO ODDZIAŁU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
24. Szkolenia w firmie
25. Przykład negocjacji
26. Rynek reklamy
27. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy szkolnych
14 październik 2006 rok
Zostały dodane 22 prace:
1. PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA W POLSCE I JEJ ZWALCZANIE.
2. Przestępczość nieletnich.
3. Konstytucyjne zasady prawa.
4. ZNACZENIE BADANIA MIEJSCA ZDARZENIA W PROCESIE WYKRYWCZYM.
5. PROCEDURA SKŁADU CELNEGO.
6. Przestępczość nieletnich ver 2.
7. Przestępstwa komputerowe.
8. Funkcje policji.
9. FUNKCJONOWANIE I STRUKTURA KONTROLI CELNEJ NA PRZEJSCIACH GRANICZNYCH W LATACH 1997-2002.
10. Ochrona konsumenta w Polsce na tle prawodawstwa unijnego.
11. FUNKCJONOWANIE I STRUKTURA KONTROLI CELNEJ NA PRZEJSCIACH GRANICZNYCH W LATACH 1997-2002 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.
12. Sprzęgło samochodowe.
13. Przetworniki elektroakustyczne.
14. Roboty remontowe.
15. Wzmacniacze.
16. CHARAKTERYSTYKA DROBIU JAKO SUROWCA DO PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH.
17. Metody nieniszczące - badanie materiałów i złączy spawanych.
18. Naprawa obsługa pojazdów samochodowych.
19. Roboty remontowe w stolarstwie.
20. RUSZTOWANIA.
21. Układ kierowniczy samochodów FIAT.
22. Rynek walutowy w Polsce.
12 październik 2006 rok
Zostało dodanych 41 prac:
1. FORMY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W INTERNACIE I ICH ROLA W REWALIDACJI OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO.
2. Narkomania i alkoholizm jako patologie społeczne.
3. Zasób pojęć społeczno - moralnych dzieci 6 - letnich i jego źródło.
4. Zooterapia w rewalidacji.
5. Przemoc w rodzinie.
6. Przemoc w rodzinie ver 2.
7. ROLA I ZADNIA NAUCZYCIELA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZREFORMOWANYM SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM.
8. Hipoterapia.
9. Stosunek dzieci wobec rodziców stosujących przemoc w rodzinie na podstawie badań przeprowadzonych w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej.
10. Arteterapia jako forma rewalidacji.
11. Aspiracje edukacyjno - zawodowe młodzieży gimnazjalnej w świetle rozpoznań badawczych Gimnazjum xxx.
12. Autorytet nauczyciela w oczach licealistów na przykładzie badań w Liceum Ogólnokształcącym xxx.
13. Diagnoza indywidualnego przypadku niedostosowania społecznego.
14. Dojrzałość szkolna dzieci.
15. DZIAŁALNOŚĆ DZIENNEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W ZAKRESIE PROFILAKTYKI NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO.
16. Działalność profilaktyczna świetlicy socjoterapeutycznej w środowisku wiejskim.
17. Etyka w pracy biurowej.
18. ZADANIA OŚWIATOWE JAKO PRZYKŁAD DECENTRALIZACJI WYDATKÓW SEKTORA PUBLICZNEGO W POLSCE NA PRZYKŁADZIE KIELC.
19. MOŻLIWOŚCI PEDAGOGA A CHOROBA PRZEWLEKŁA.
20. Funkcjonowanie rodziny patologicznej w badanym środowisku.
21. Funkcjonowanie uczniów w klasie integracyjnej.
22. INTENCJE PALENIA TYTONIU W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI U MŁODZIEŻY 15-LETNIEJ I ICH NIEKTÓRE UWARUNKOWANIA.
23. Internet i multimedia w procesie nauczania i wychowania młodzieży niedostosowanej społecznie.
24. Kultura techniczna.
25. Miejsce dziecka w rodzinie wiejskiej.
26. MODEL PAŃSTWA FASZYSTOWSKIEGO W DOKTRYNIE FASZYZMU NIEMIECKIEGO I WŁOSKIEGO.
27. Monografia klubu sportowego.
28. Narkotyki i używki wśród młodzieży gimnazjalnej.
29. Niepowodzenia w nauce, a trudności wychowawcze uczniów na przykładzie Szkoły Podstawowej.
30. Nieprzystosowanie społeczne.
31. Przedszkole w życiu dziecka.
32. Przemoc, agresja i lobbing w szkole.
33. Dzieci i młodzież upośledzona umysłowo a środki uzależniające. Diagnoza zjawiska na przykładzie wychowanków SOSzW w Legnicy.
34. Klasa jako grupa społeczna.
35. Przemoc a zdrowie społeczeństw.
36. ROLA KURATORA SĄDOWEGO W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM.
37. SZKOLNE UWARUNKOWANIA NIEPOWODZEŃ DYDAKTYCZNYCH UCZNIÓW KLAS IV-VI (NA PRZYKŁADZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ).
38. UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE W ASPEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
39. Stan zdrowia psychofizycznego mężczyzn.
40. Zachowania destrukcyjne dzieci i młodzieży.
41. Starość na przykładzie pensjonariuszy xxx.
12 kwiecień 2006 rok
Zostało dodanych 20 prac:
1. Reforma szkolnictwa zawodowego.
2. FUNKCJONOWANIE I STRUKTURA KONTROLI CELNEJ NA PRZEJSCIACH GRANICZNYCH W LATACH 1997-2002 NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.
3. Małe firmy w gospodarce.
4. Bezrobocie w mieście xxx.
5. Kosztowe aspekty programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa (na przykładzie Z.U.CH i A.P. "Chemar" S.A. w Kielcach).
6. Narodowy bank polski i jego oddziaływanie na gospodarke.
7. Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłu cukrowniczego (na przykładzie Cukrowni Krasnystaw S.A.).
8. Procesy przekształceń przedsiębiorstw państwowych (na przykładzie Cementowni Ożarów S.A.).
9. Model gospodarki na przykładzie gminy xxxx.
10. Analiza danych statystycznych na przykładzie gminy xxx.
11. Organy organizacji postępowania kontrolnego.
12. ROLA BANKU CENTRALNEGO W ROZWOJU BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH na przykładzie BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MNIOWIE W LATACH 1997-2002.
13. FUNKCJONOWANIE I STRUKTURA KONTROLI CELNEJ NA PRZEJSCIACH GRANICZNYCH W LATACH 1997-2002.
14. Restrukturyzacja jako eden z instrumentów przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa.
15. ANALIZA EKONOMICZNO - FINANSOWA FIRMY X.
16. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE OGI S.A. W KIELCACH W LATACH 2000-2002.
17. ANALIZA I PROGNOZOWANIE PROCESU INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA.
18. ANALIZA PORÓWNAWCZA STRUKTURY MAJĄTKOWEJ I KAPITAŁOWEJ GMINNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PRZYKŁADZIE GMIN STOPNICA I OLESNICA ZA LATA 2000-2002.
19. Analiza rentowności xxx.
20. ANALIZA ZMIAN STRUKTURY BUDŻETU GMINNEGO NA PRZYKLADZIE GMINY MIEJSKO - WIEJSKIEJ.
11 styczeń 2006 rok
Zostało dodanych 10 prac:
1. BUDYNKI I POMIESZCZENIA PRACY.
2. Działalność firm budowlanych w aspekcie prawnym, rachunkowym i podatkowym.
3. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZAWODZIE FRYZIER.
4. Sieci komputerowe na przykładzie banku.
5. Wpływ osobowości na picie alkoholu.
6. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE DYREKTORA.
7. POWODZENIA I NIEPOWODZENIA DYDAKTYCZNE UCZNIÓW SZKOŁY ZAWODOWEJ.
8. Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w sytuacji niepowodzenia.
9. Znaczenie controllingu personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
10. SPECYFIKA MARKETINGU BANKOWEGO.
4 styczeń 2006 rok
Zostało dodanych 8 prac:
1. Dziecko a konflikty małżeńskie.
2. EFEKTYWNOŚĆ NADZORU KURATORSKIEGO.
3. Mowa i jej zaburzenia.
4. Trudności w nauce.
5. Program rewalidacyjno-wychowawczy.
6. Internet i multimedia w procesie nauczania i wychowania młodzieży niedostosowanej społecznie.
7. TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU ORAZ SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA.
8. WPŁYW RODZINY NA POWODZENIA I PORAŻKI SZKOLNE UCZNIÓW GIMNAZJUM.
27 grudzień 2005 rok
Zostało dodanych 8 prac:
1. Wierzytelności firmy - formy zabezpieczeń, obrót i egzekucja.
2. Wycena inwestycji w księgach rachunkowych.
3. Zasady konkurencji na wspólnym rynku Unii Europejskiej.
4. ROLA BANKU CENTRALNEGO W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI PIENIĘŻNEJ PAŃSTWA na przykładzie BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MNIOWIE W LATACH 1997-2002.
5. Pojęcie ubezpieczenia i systemu ubezpieczeniowego.
6. Małe i średnie przedsiebiorstwa w Polsce i krajach UE.
7. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIEBIORSTWA W SYSTEMIE WSPÓLNEGO RYNKU NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA.
8. Unia europejska a małe i średnie przedsiębiorstwa.
13 grudzień 2005 rok
Zostało dodanych 8 prac:
1. Procesy dostosowawcze Polski w dziedzinie ochrony środowiska w związku z Integracją Europejską.
2. Holding w Polsce.
3. Patologia społeczna na przykładzie alkoholizmu.
4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie.
5. Autorytet nauczyciela.
6. ALTERNATYWNE UJĘCIE WYCHOWANIA WCZESNOSZKLNEGO.
7. DEPRAESJA - POWSZECHNE ZJAWISKO XXI WIEKU.
8. Doświadczenie religijne w świadomości społeczeństwa.
6 grudzień 2005 rok
Zostało dodanych 8 prac:
1. Bezrobocie w wojewodztwie lubelskim.
2. Działalność kredytowa banku.
3. Umowa przez Internet.
4. Istota i cel analizy finansowej na przykładzie xxx.
5. Polityka ekologiczna Polski podczas integracji z UE.
6. Ochrona środowiska wiejskiego.
7. Owoce jako źródło witamin.
8. Proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie XXX.
28 sierpień 2005 rok
Zostały dodane 43 prace:
1. Zagospodarowanie terenów wiejskich na przykładzie XXX.
2. Wpływ pozabudżetowych środków na budżet gminy xxx.
3. PLAN MARKETINGOWY FIRMY “AMBROZJA” sp. z o.o..
4. Rozwój hipermarketów w mieście X.
5. ANALIZA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA OSADÓW Z WYBRANYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU "LEMNA" ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA.
6. Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadań gmin (na przykładzie Gminy xxx).
7. Ekonometria na przykładzie przedsiębiorstwa.
8. Bankowość Internetowa jako nowa forma usługi bankowej.
9. Normy prawne i etyczne reklamie.
10. Negocjacje.
11. Motywowanie pracowników na przykładzie firmy.
12. ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPARTEGO NA NORMIE PN-EN ISO 9001:2000 NA PODSTAWIE ZRTiA IZOTERM.
13. Reklama a normy prawne i etyczne.
14. Postawy i zachowania wobec bezrobocia.
15. WPŁYW REKLAMY TELEWIZYJNEJ NA KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
16. Marketing na przykładzie firmy xxx.
17. Modele konsumpcji wsi Piątkowa.
18. Motywacja w XXX.
19. Jakość usług w sieciach z protokołem IP.
20. Pakiet aplikacji do optymalizacji systemu Windows 9x i NT poprzez weryfikację i modyfikację parametrów konfiguracyjnych zapisanych w plikach rejestrów.
21. Wykorzystanie wodorotlenku potasu i cezu w reakcjach prowadzonych w układach dwufazowych.
22. Wzmacniacze elektroakustyczne.
23. Jakość środowiska a zdrowie człowieka.
24. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ – AGROTURYSTYKI NA TERENIE POWIATU TARNOWSKIEGO.
25. Rozwój regionu XXX.
26. Szanse rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych wysp bałtyckich.
27. USA i bliski wschód w XX wieku.
28. Relacje interpersonalne w rodzinie alkoholowej w świadomości dorosłych dzieci.
29. Wpływ metody Weroniki Sherbornena rozwój percepcji wzrokowo-ruchowej w grupach przedszkolnych-Integracyjnych.
30. Rozumowanie pojęc ekologicznych przez dzieci.
31. Zmiany w pozycji ojca w rodzinie - dawniej i w dzisiejszych czasach.
32. Młodzież wobec niepełnosprawnych w gimnazjum.
33. MEDYCYNA NIEKONWENCJONALNA JAKO DZIAŁANIE PROFESJONALNE, ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTÓW DZIAŁAŃ TERAPEUTÓW MEDYCYNY NIEKONWENCJONALNEJ.
34. Relacje interpersonalne w rodzinie alkoholowej w świadomości dorosłych dzieci.
35. PRZEDMIOTOWE ROZSZERZENIE AKTU OSKARŻENIA.
36. SĄDOWE USTALENIE OJCOSTWA.
37. PRAWNO-KARNE ASPEKTY PORNOGRAFII.
38. ROZWIĄZYWANIE UMOWNEGO STOSUNKU PRACY.
39. ZASADA POWSZECHNOŚCI OPODATKOWANIA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH.
40. Stosunek pracy młodocianych.
41. POSTĘPOWANIE DOWODOWE W PROCEDURZE ADMINISTRACYJNEJ.
42. PODZIAŁ SPÓŁEK AKCYJNYCH.
43. Ochrona konsumenta przy zawieraniu umów za pośrednictwem Internetu w świetle ustawodawstwa europejskiego i polskiego.
44. SYSTEM WYŁANIANIA SKŁADU PARLAMENTU W EUROPEJSKICH PAŃSTWACH SOCJALISTYCZNYCH.
12 kwiecień 2005 rok
Zostało dodanych 27 prac:
1. Rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce na przykładzie mBanku.
2. STRATEGIA MARKETINGOWA JAKO INSTRUMENT OSIĄGANIA CELÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO. NA PRZYKŁADZIE FIRMY OPTIMUS S.A.
3. Reklama na przykładzie ERA GSM.
4. INSTRUMENTY MARKETINGU BANKOWEGO NA PRZYKŁADZIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STALOWEJ WOLI.
5. WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO W AP SP. Z O.O.
6. Czynniki motywujące i demotywujące pracowników przedsiębiorstwa „X”.
7. Stres w pracy pielęgniarki - położnej - prewencja syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek.
8. Zarządzanie kadrami.
9. Wykorzystanie metod sprzedaży w marketingu firmy xxx.
10. Analiza rynku farmaceutycznego na przykładzie xxx.
11. Europejskie programy pomocy dla sektora MŚP w Polsce w latach 2000-2004.
12. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce.
13. Fundusze inwestycyjne.
14. Polityka regionalna Unii na przykładzie regionu xxx.
15. Wykonanie układu połączeń i konfiguracja urządzenia Stałego Dostępu do Internetu w szkolnej sieci komputerowej.
16. ISDN.
17. PRZEKŁADNIE PASOWE.
18. Prawa Konsumenta w Polsce i Unii Europejskiej.
19. Podatek w Polsce a w Unii Europejskiej.
20. Przestępstwa przeciwko mieniu.
21. Obywatelstwo europejskie.
22. UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA.
23. Liberalizm.
24. Myśl polityczna współczesnej socjaldemokracji - koncepcja tzw. "Trzeciej Drogi".
25. Powiązanie narkomanii z przestępczością.
26. OBRAZ ZAGROŻENIA ALKOHOLIZMEM MŁODZIEŻY NA ŁAMACH CZASOPISMA "REMEDIUM" (LATA 1997-2002).
22 marzec 2005 rok
Zostały dodane 4 prace:
1. Ozonosfera i dziura ozonowa.
2. POSTĘPOWANIE DOWODOWE W PROCEDURZE ADMINISTRACYJNEJ.
3. ANALIZA FINANSOWA W PRZEDSIEBIORSTWIE ODZIEŻOWYM "MIRAGE" W LATACH 1999-2001.
4. Rola rachunkowości finansowej i zarządczej w dostarczaniu informacji do zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym.
20 luty 2005 rok
Zostało dodanych 7 prac:
1. Przystosowanie społeczne dzieci z rodzi o jednym dziecku.
2. TURYSTYKA JAKO FORMA REHABILITACJI FIZYCZNEJ, PSYCHICZNEJ I SPOŁECZNEJ LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
3. AKTYWIZACJA ZAWODOWA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ NA RYNKU PRACY W POWIECIE TOMASZOWSKIM.
4. PROBLEMATYKA WYCHOWANIA W TWÓRCZOŚCI STEFANA SZUMANA.
5. Organizacja działalności marketingowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XXX.
6. Promocja jako element rozwoju turystycznego miasta xxx.
7. Psychologiczna teoria decyzji na przykładzie instytucji prawa.
13 luty 2005 rok
Zostało dodanych 26 prac:
1. AKTUALIZACJA PROGRAMU WPROWADZANIA KONKURENCYJNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE.
2. Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu.
3. MARKETING USŁUG.
4. Egzystencja ludzka i wolność są od początku nierozłączne. Wolność w koncepcji Eericha Fromma.
5. Leasing samochodów.
6. Zadania dystrybucji w aktywizacji rynkowej przedsiębiorstwa na przykładzie xxx.
7. Logistyka jako narzędzie racjonalizacji systemu dystrybucji.
8. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii.
9. Kredyt konsumpcyjny na przykładzie banku xxx.
10. Środki pomocowe.
11. Kredyty mieszkaniowe na przykładzie banków xxx.
12. Kredyt samochodowy.
13. Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności.
14. Ochrona przyrody w Polsce.
15. Negocjacje handlowe.
16. NEGOCJACJE.
17. Zjawisko narkomanii wśród młodzieży.
18. Rola środków informatycznych w procesie kształcenia uczniów klas gimnazjalnych.
19. PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDOWIE I ZASADACH DZIAŁANIA KOMPUTERÓW W NAUCZANIU INFORMATYKI W KLASACH I i II SZKOŁY GIMNAZJALNEJ.
20. Funkcjonowanie szkolne jedynaków a dzieci z rodzin wielodzietnych.
21. Postępowanie nakazowe w sprawach gospodarczych.
22. Podsłuch.
23. POZYCJA USTROJOWA WOJEWODY ZAGADNIENIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE.
24. Samorząd województwa.
25. Organy spółki z o.o.
26. SPÓŁKA KAPITAŁOWA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI AKCYJNEJ.
29 styczeń 2005 rok
Zostały dodane 5 prace:
1. System zarządzania jakością w produkcji kefirów owocowych na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej X.
2. System wynagrodzeń jako element zarządzania w przedsiębiorstwie.
3. Realizacja procesów inwestycyjno-budowlanych w systemie Project Management.
4. Motywacja pracowników ver.2.
5. Doktryna Alexisa de Tocquevillea.
12 styczeń 2005 rok
Zostały dodane 3 prace:
1. Narzędzia bezpieczeństwa w telefonii komórkowej.
2. Bezpieczeństwo w języku Java.
3. WŁAMANIA ELEKTRONICZNE JAKO ZAGROŻENIE SYSTEMÓW SIECIOWYCH.
9 styczeń 2005 rok
Zostało dodanych 5 prac:
1. ROLA NEGOCJACJI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRUDNYCH SYTUACJI NEGOCJACYJNYCH.
2. Przegląd metod i narzędzi badań operacyjnych wykorzystywanych w logistyce.
3. FORMY EWIDENCJI DLA CELÓW PODATKOWYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH.
4. Partycypacja i animacja społeczna jako intersubiektywne ramy uczestnictwa w polityce.
5. Wpływ zajęć muzyczno-rytmicznych na uwagi u dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
15 grudzień 2004 rok
Zostało dodanych 5 prac:
1. CHEMICZNA SYNTEZA NIERADIOIZOTOPOWYCH SOND MOLEKULARNYCH.
2. PODYPLOMOWE STUDIUM ZARZąDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ.
3. Architektura cyfrowych procesorów sygnałowych.
4. Polityka UE i Polski w zakresie ochrony środowiska.
5. Zasady wynagradzania pracowników i związane z nimi uwarunkowania. Projektowanie systemów wynagradzania.
7 grudzień 2004 rok
Zostały dodane 4 prace:
1. Rola i znaczenie Public Relations w przedsiębiorstwie handlowym.
2. Potencjalne skutki integracji z UE dla rolnictwa polskiego w aspekcie przyjęcia 25% dopłat bezpośrednich dla sektora produkcji zwierzęcej w latach 2004-2006.
3. Współczesne problemy edukacji Paradoksy i problemy człowieka, czyli życie- głód ducha- globalizacja.
4. Behawioryzm.
15 listopad 2004 rok
Zostały dodane 2 prace:
1. Zarządzanie jakością a strategia rozwoju Zakładu Informacji Naukowej w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
2. Zastosowanie metod przeszukiwania heurystycznego w grach opartych na zasadach warcabów + program.
27 październik 2004 rok
Zostało dodanych 18 prac:
1. Zarządzanie projektem i zespołem projektowym w firmie XXX.
2. ZMIANY W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 1996-2000 NA PRZYKŁADZIE SEKCJI HOTELE I RESTAURACJE.
3. NIEBEZPIECZEŃSTWO KOMPUTEROWE.
4. Bezpieczeństwo sieci komputerowych.
5. Opinie rolników nt. naszego przystąpienia do Unii Europejskiej.
6. FUNKCJONOWANIE SKŁADÓW CELNYCH WG OBECNYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH I KIERUNKI ZMIAN PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ.
7. Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i organizacyjne obrotu nieruchomościami.
8. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej.
9. Polskie rolnictwo po wejściu do Unii Europejskiej.
10. Rola obrońcy w procesie karnym.
11. Opodatkowanie działalności gospodarczej.
12. Ekonomiczne wskaźniki eksploatacyjne wybranych oczyszczalni ścieków.
13. Łączniki elektryczne.
14. Serwer WWW - Komercyjny serwer www oparty na appache.
15. Firewall - metody filtracji.
16. Polityka ochrony środowiska Rzeczpospolitej Polskiej w procesie integracji ze standardami Unii Europejskiej.
17. MAGISTRALA TRANSMISJI DANYCH W SYSTEMACH POMIAROWYCH I STEROWANIA. STANDARDY I2C ORAZ CAN.
18. Pojęcie i rodzaje inteligencji.
1 październik 2004 rok
Zostało dodanych 5 prac:
1. Motywacja jako skuteczne zarządzanie organizacją.
2. Motywacja pracowników.
3. Działalność inwestycyjna samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta i Gminy xxx.
4. Strefy ekonomiczne na przykładzie strefy xxx.
5. Analiza finansowa firmy XXX.
20 wrzesień 2004 rok
Powstało nowe Forum dyskusyjne. Zapraszam.
17 wrzesień 2004 rok
Serwis powoli się rozrasta. Obecnie jest około 460 tematów.
9 sierpień 2004 rok
Serwis z pracami został znacznie okrojony, na stronie jest o wiele mniej tematów. Jeżeli niema nic dla Ciebie napisz może coś się znajdzie.
 
 
 Prace dyplomowe   Prace magisterskie   Prace licencjackie   www.pdyp.republika.pl   http://prace_dyplomowe.w.interia.pl