www.pdyp.republika.pl  FAQ  Katalog prac  Forum dyskusyjne  Pomocna dłoń  Wyszukiwarka  Mapa serwisu  Linki  Kontakt
 
 

Temat: Ubezpieczenia

Ubezpieczenia


WSTĘP
I. Ogólna charakterystyka rynku ubezpieczeniowego na świecie.
1. Tempo rozwoju światowego rynku ubezpieczeniowego.
2. Rola WTO i OECD w regulacji handlu usługami ubezpieczeniowymi na świecie.
3. Jednolity Rynek Ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej
4. Metody finansowania ryzyka na rynku światowym
5. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce.
II. Systemy ochrony ubezpieczeniowej od skutków katastrof naturalnych funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.
1. Wprowadzenie
2. Charakterystyka systemów ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.
2.1. Ogólna informacja o funkcjonujących systemach w wybranych krajach europejskich.
2.2. Charakterystyka systemu odszkodowań w wypadku katastrof naturalnych we Francji.
3. Ubezpieczenia rolnictwa od skutków klęsk naturalnych w różnych krajach świata.
4. System ubezpieczenia upraw i zbiorów od zdarzeń katastroficznych w Stanach Zjednoczonych.
5. Ochrona ubezpieczeniowa na wypadek powodzi w wybranych krajach świata
6. Ubezpieczenie nietypowych zjawisk atmosferycznych i innych ryzyk naturalnych.
III. Ubezpieczenia rolne w Polsce
1. Podział ubezpieczeń majątkowych
2. Ubezpieczenia obowiązkowe w rolnictwie
3. Ubezpieczenia dobrowolne w rolnictwie
IV. Ryzyko w rolnictwie.
1. Pojęcie i charakter ryzyka
2. Przyczyny i charakter strat i szkód w rolnictwie.
3. Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie.
4. Rola państwa w minimalizowaniu ryzyka w produkcji rolnej.
V. Doświadczenia wynikające z powodzi w 1997 roku w Polsce.
1. Rozmiary szkód w rolnictwie spowodowanych przez powódź w lipcu 1997 roku.
2. Inicjatywy i projekty dotyczące ochrony rolnictwa przed skutkami powodzi.
VI. Zakres i cele ochrony polskiego rolnictwa od skutków klęsk żywiołowych.
1. Potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa.
2. Cele ochrony ubezpieczeniowej polskiego rolnictwa od skutków klęsk żywiołowych.
VII. Podsumowanie
BIBLIOGRAFIA
 
 
 Prace dyplomowe   Prace magisterskie   Prace licencjackie   www.pdyp.republika.pl   http://prace_dyplomowe.w.interia.pl