www.pdyp.republika.pl  FAQ  Katalog prac  Forum dyskusyjne  Pomocna dłoń  Wyszukiwarka  Mapa serwisu  Linki  Kontakt
 
 

Temat: Narkotyki i używki wśród młodzieży gimnazjalnej

Narkotyki i używki wśród młodzieży gimnazjalnej


WSTĘP
1. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z TEMATEM PRACY
2. PRZYCZYNY WCHODZENIA MŁODZIEŻY W NAŁOGI
3. Charakterystyka i skutki działania
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania oddziaływań profilaktycznych
1. WYJAŚNIENIE POJĘCIA PROFILAKTYKA
2. ZADANIA I CELE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
3. KLASYFIKACJA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
4. TYPY PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
4. DIAGNOZA JAKO NIEZBĘDNY WARUNEK SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
5. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
5.1. PREWENCJA JAKO FORMA ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM PATOLOGICZNYM DZIECI I MŁODZIEŻY
5.1.1. PROGRAM ,, BEZPIECZNA SZKOŁA"
5.1.2. PROGRAM ,,BEZPIECZNE ŚWIĘTOKRZYSKIE"
5.1.3 PROGRAM AKTYWIZACJI PROFESJONALNEJ NAUCZYCIELI-WYCHOWAWCÓW AUTORSTWA ZBIGNIEWA B. GASIA
5.1.4. PROGRAM ,,JAK ŻYĆ Z LUDŹMI"
5.2. PROGRAMY ZAPOBIEGANIA NARKOMANII
5.2.1. PROGRAM ZINTEGROWANYCH ODDZIAŁYWAŃ WOBEC SYTUACJI ZAGROŻENIA ROZPOWSZECHNIANIEM I NADUŻYWANIEM NARKOTYKÓW W SZKOŁACH - ,, NIE BIORĘ"
5.2.2. PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI I RODZICÓW ,, SPRÓBUJĘ''
5.2.3. PROGRAM ,,ZANIM NIE JEST ZA PÓŹNO ''
5.2.4. ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HIV/ AIDS
5.3. PROGRAMY ZAPOBIEGANIA ALKOHOLIZMOWI
5.3.1. DRUGI ELEMENTARZ CZYLI ,,PROGRAM SIEDMIU KROKÓW''
5.3.2. PROGRAM ,, NOE ''
5.3.3. PROGRAM ,, ZANIM SPRÓBUJESZ "
5.3.4. PROGRAM ,,SPÓJRZ INACZEJ"
5.3.5. PROGRAM ,, DZIĘKUJĘ, NIE"
5.3.6. PROGRAM ,,ZANIM NIE JEST ZA PÓŹNO''
5.4. ZAPOBIEGANIE UZALEŻNIENIOM OD NIKOTYNY
5.4.1. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PALENIU TYTONIU DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS"
5.4.2. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PALENIA TYTONIU DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH
5.4.3. PROGRAM EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH - WERSJA DLA LIDERÓW
6. EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
6.1. PLANOWANIE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO
6.2. WDRAŻANIE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
6. 3. PRZYCZYNY NISKIEJ SKUTECZNOŚCI PROGRAMÓW
ROZDZIAŁ II
METODOLOGICZNA KONCEPCJA BADAŃ
1. CEL I PROBLEMATYKA BADAŃ
2. METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W BADANIACH
3. CZAS I MIEJSCE BADAŃ
ROZDZIAŁ IV
ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
ANEKS
 
 
 Prace dyplomowe   Prace magisterskie   Prace licencjackie   www.pdyp.republika.pl   http://prace_dyplomowe.w.interia.pl