www.pdyp.republika.pl  FAQ  Katalog prac  Forum dyskusyjne  Pomocna dłoń  Wyszukiwarka  Mapa serwisu  Linki  Kontakt
 
 

Temat: Integracja osób niepełnosprawnych

Integracja osób niepełnosprawnych


1. Dziecko niepełnosprawne w świetle literatury 4
1.1.Terminologia niepełnosprawności 4
1.2.Klasyfikacja niepełnosprawności 7
1.3. Niepełnosprawność intelektualna 8
1.3.1.Upośledzenie umysłowe 8
1.3.2. Przyczyny upośledzenia umysłowego 12
1.3.2.1.Czynniki działające przed zapłodnieniem 13
1.3.2.2.Czynniki działające w okresie rozwoju płodu 14
1.3.2.3.Czynniki działające w okresie porodu 15
1.3.2.4.Czynniki działające po urodzeniu się dziecka 16
1.3.3.Klasyfikacja upośledzenia umysłowego 17
1.3.4. Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo 18
1.3.4.1. Osoby upośledzone w stopniu lekkim 18
1.3.4.2. Osoby upośledzone w stopniu umiarkowanym 20
1.3.4.3. Osoby upośledzone w stopniu znacznym 20
1.3.4.4. Osoby upośledzone w stopniu głębokim 21
1.4. Niepełnosprawność słuchowa i wzrokowa 22
1.4.1.Osoby niewidome i słabowidzące 22
1.4.2.Osoby niesłyszące i głuche 25
1.5.Niepełnosprawność ruchowa 28
1.5.1. Osoby przewlekle chore 29
1.6. Integracja - problemy podstawowe 30
1.6.1. Płaszczyzna integracji lokalnej, przedszkolnej oraz szkolnej 34
1.6.2. Rodzaje integracji 36
1.6.3.Integracja w kształceniu 37
1.6.4. Integracja precepcyjno - motoryczna 38
2. Metodologia badań własnych 41
2.1. Metody, techniki i narzędzia badawcze 42
2.2.Problem badawczy 43
2.3. Hipotezy badawcze 43
2.4. Analiza środowiska badanego 44
2.5. Przebieg badań własnych 45
2.6. Charakterystyka badanej grupy 45
3.Analiza badań własnych 46
3.1.Uwagi wstępne 46
3.2. Analiza udzielonych odpowiedzi 46
3.2.1 Pojęcie osoby niepełnosprawnej 46
3.2.2.Kontakt z osobą niepełnosprawną 48
3.3.Osoba niepełnosprawna w literaturze i telewizji 50
3.4. Agresja wobec niepełnosprawnych 52
3.5.Pozytywne zachowania wobec osób niepełnosprawnych 53
3.6. Opinie na temat edukacji osób niepełnosprawnych 55
3.7. Deklarowane zachowania respondentów w kontakcie z osobą niepełnosprawną. 56
3.8. Podsumowanie wyników badań. 57
Bibliografia 58
Podsumowanie i zakończenie 61
 
 
 Prace dyplomowe   Prace magisterskie   Prace licencjackie   www.pdyp.republika.pl   http://prace_dyplomowe.w.interia.pl