www.pdyp.republika.pl  FAQ  Katalog prac  Forum dyskusyjne  Pomocna dłoń  Wyszukiwarka  Mapa serwisu  Linki  Kontakt
 
 

Temat: Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie XXX

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie XXX


Wstęp.................5
1. Analizy ekonomiczne w przedsiębiorstwie.................7
1.1. Zastosowania analizy finansowej.................7
1.2. Istota analizy i jej rola w procesie podejmowania decyzji.................9
1.3. Przedmiot analizy finansowej...............11
1.4. Zagadnienia analizy strategicznej...............16
2. Charakterystyka Spółki KGHM Polska Miedź S.A................20
2.1. Ocena finansowa Polskiej Miedzi w okresie złej koniunktury gospodarczej...............20
2.2. Informacje o Spółce...............25
2.3. Historia...............30
2.4. Gospodarka proekologiczna...............32
2.5. Struktury organizacyjne ...............35
3. Metody oceny finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej...............39
3.1. Podstawowe sprawozdania finansowe i ich analiza wstępna...............39
3.2. Aspekty analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego...............47
3.2.1. Analiza płynności finansowej...............48
3.2.2. Analiza rentowności...............49
3.2.3. Analiza sprawności działania przedsiębiorstw...............53
3.2.4. Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa...............57
3.2.5. Analiza z wykorzystaniem wskaźników rynku kapitałowego...............60
4. Uproszczone metody oceny kondycji finansowej...............64
4.1. Syntetyczny model wskaźnikowy Altmana...............64
4.2. Model analizy wskaźnikowej Du Ponta...............67
4.3. Model Sprigate`a...............69
4.4. Model Fulmera...............70
4.5. Model CA - Score...............71
4.6. Model Blesztka...............72
4.7. Quick test...............72
4.8. Wady i ograniczenia modeli jednowskaźnikowych...............74
5. Analiza kondycji finansowej KGHM Polska Miedź S.A................76
5.1. Wstępna analiza sprawozdań...............76
5.2. Działalność finansowa Spółki...............79
5.3. Przepływy pieniężne...............81
5.4. Rozszerzona analiza wskaźnikowa...............82
5.5. Systemy wczesnego ostrzegania...............92
5.6. Polska Miedź na "Liście 500"...............95
Zakończenie.............101
Literatura.............104
Spis tabel i rysunków.............105
Aneks.............107
 
 
 Prace dyplomowe   Prace magisterskie   Prace licencjackie   www.pdyp.republika.pl   http://prace_dyplomowe.w.interia.pl