www.pdyp.republika.pl  FAQ  Katalog prac  Forum dyskusyjne  Pomocna dłoń  Wyszukiwarka  Mapa serwisu  Linki  Kontakt
 
 

Temat: Przemoc wobec dziecka w rodzinie

Przemoc wobec dziecka w rodzinie


WSTĘP
ROZDZIAŁ I Dziecko jako ofiara przemocy
1. Przemoc – próba zdefiniowania zjawiska
2. Rodzaje i charakterystyka zjawiska przemocy wewnątrzrodzinnej.
3. Przyczyny zachowania agresywno - przemocowego.
4. Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży
5. Przegląd badań dotyczących rodziców wobec dzieci.
ROZDZIAŁ II DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE WOBEC ZJAWISKA PRZEMOCY
Prawne aspekty przemocy.
Rozmiary zjawiska przemocy wobec dzieci w rodzinie.
Podstawowe formy profilaktyki.
ROZDZIAŁ III METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA BADAŃ WŁASNYCH
1. Przedmiot i cel badań.
2. Problemy badawcze.
3. Hipoteza badawcza.
4. Zmienne i wskaźniki.
5. Metody, techniki i narzędzia badawcze.
6. Metody badań własnych. Przebieg i organizacja badań.
Rozdział IV
4.1. Analiza wyników badań
4.2. Analiza wyników badań z uwzględnieniem płci
4.2.1. Rozumienie pojęcia przemocy i jej rodzajów w świetle badań
4.2.2. Przyczyny przemocy w świetle badań
4.2.3. Skutki przemocy w świetle badań
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
Aneks
 
 
 Prace dyplomowe   Prace magisterskie   Prace licencjackie   www.pdyp.republika.pl   http://prace_dyplomowe.w.interia.pl